Banky v České republice


O webu

Vítejte na stránkách o bankách v České republice. Naleznete zde seznam všech bank, adresy, odkazy na www stránky, identifikační kódy bank a další informace o bankách v České republice.
Počet bank v České republice

Na našem trhu působí v současnosti 44 bank a poboček zahraničních bank. Část z tohoto počtu je tzv. specializovaných bank, tj. bank, které neposkytují plné spektrum bankovních služeb, ale soustředí se na jeden nebo několik málo typů bankovních produktů, zpravidla úvěrových - např. Česká exportní banka (exportní úvěry), Hypoteční banka (hypotéky) nebo stavební spořitelny (stavební spoření a úvěry), kterých je v současnosti na českém trhu 6.

Srovnání: na Slovensku působí v současnosti na tamním trhu (poloviční velikosti) 31 bank a poboček zahraničních bank.


Banky v České republice
Družstevní záložny

Mezi banky jsou často (ovšem nesprávně) začleňovány i tzv. Družstevní záložny. Těch u nás v současnosti působí 14, ale nejde o subjekty s bankovní licencí. Jde v pravém smyslu slova o to, co říká název, tj. družstva. Na rozdíl od banky, kde se můžete stát klientem, se u družstev stáváte členy (na zákl. členského vkladu).

Tím získáváte právo účastnit se členských schůzí apod., ale Vaše instituce podléhá jiným pravidlům než banky jako takové. I pravidla pro Družstevní záložny se výrazně zpřísnila např. ve srovnání s 90. lety, kdy stačilo jako základní kapitál záložny 500 000 Kč (dnes je to minimálně 35 mil. Kč), nicméně pro bankovní sektor platí kritéria v tomto směru ještě přísnější.


Banky v České republice © 2011-2015
e-mail@bankyvceskerepublice.cz